Detaljeret diskussion om produktion af fluff-pulp

I de senere år er fluff-pulp blevet brugt i vid udstrækning som et vigtigt råmateriale til papirfremstilling og industrielle fibermaterialer i industrier som papirfremstilling og personlige hygiejneprodukter. Med det stigende salg af produkter til personlig hygiejne er der en kontinuerlig væksttendens i efterspørgslen efter fnugmasse. Derfor er forståelsen af ​​produktionsprocessen, teknologiske anvendelser og markedsforhold for fnugmasse af væsentlig betydning for personale beskæftiget i relaterede industrier.

Hvad er fnugmasse?

Fnugmasse er en type træmasse og græsmasse, der er blevet bleget og gennemgået processer som ekstraktion af organiske opløsningsmidler. Fnugmasse, der tjener som et absorberende medium, bruges primært til fremstilling af forskellige engangshygiejneprodukter, såsom hygiejnebind, bleer og ammeindlæg.

Klassificering af fnugmasse

Forarbejdet fnugmasse: Træmasse og græsmasse, der har gennemgået processer som blegning og ekstraktion af organiske opløsningsmidler. Denne behandling forbedrer dens farve, fjerner skadelige stoffer og optimerer dens sugeevne, hvilket gør den mere velegnet til fremstilling af forskellige hygiejneprodukter såsom hygiejnebind, babybleer og sengepuder til hospitaler.

Uforarbejdet fnugmasse: Henviser til original træmasse eller græsmasse, der ikke har gennemgået disse behandlinger. Dens farve, egenskaber og andre aspekter kan afvige fra forarbejdet fnugmasse.

fluff pulp
Behandlet fnugmasse
Untreated fluff pulp
Ubehandlet fnugmasse

Råmateriale til produktion

Den primære råvare til fremstilling af fnugmasse kommer fra træfibre, primært fra hurtigtvoksende træer som fyr og birk. Efter at disse træsorter har gennemgået forbehandlinger såsom skovning, afbarkning og flisning, behandles de derefter i fnugmasseproduktionslinjen.

Produktions proces

Træfiberråmaterialet knuses til partikler af passende størrelse til pulpdannelse.
De knuste træfibre gennemgår en blegeproces, hvor kemiske midler bruges til at fjerne pigmenter og urenheder, hvilket resulterer i renere og hvidere fibre.
De blegede fibre gennemgår derefter pulpbehandling i en pulpmaskine. Gennem den kombinerede virkning af mekanisk kraft og kemiske midler spredes fibrene til fine fiberbundter, der danner fnugmasse med en vis koncentration.

Produktionsteknologi

Moderne produktionslinjer for fnugmasse har opnået automatisering og intelligens. Ved præcist at kontrollere parametre som temperatur, tryk og dosering af kemiske midler under produktionsprocessen, kan kvaliteten og output af fnugmasse sikres at være stabil og pålidelig. Derudover er nogle nye teknologier og udstyr blevet introduceret i produktionen af ​​fnugmasse, såsom effektiv knusningsteknologi og blegeteknologi med lav forurening. Anvendelsen af ​​disse teknologier forbedrer ikke kun produktionseffektiviteten, men reducerer også produktionsomkostningerne og miljøforurening.

Pulping

Pulpning af træfibre er den mest afgørende proces i hele produktionsteknologien af ​​fnugmasse. Pulping er processen med at omdanne træfibre til papirmasse gennem mekaniske og kemiske handlinger, og dens kvalitet påvirker direkte fiberlængden, dispergerbarheden og absorptionsevnen af ​​fnugmasse. For at opnå fnugmasse af høj kvalitet skal producenterne nøje kontrollere forskellige parametre under fremstillingsprocessen, såsom temperatur, tid, typer og dosering af kemiske midler.

Markedsapplikationer

 • Papirindustri: Fnugmasse tjener som fyldstof og forstærkende middel til papir af høj kvalitet, hvilket forbedrer dets blødhed, sugeevne og styrke. Det er meget udbredt i produktionen af ​​toiletpapir, ansigtsservietter og papirservietter.
 • Hygiejneprodukter: Fnugmasse er kerneråmaterialet til engangshygiejneprodukter såsom hygiejnebind og bleer. Dens fremragende absorberingsevne og vandtilbageholdelsesegenskaber giver brugerne en mere behagelig oplevelse.
 • Miljømaterialer: Fnugmasse kan også bruges som råmateriale til miljømaterialer, såsom bionedbrydelig plast og jordforbedringsmidler, hvilket bidrager til miljøbevarelsesindsatsen.

Markedsstatus

Med den fortsatte udvidelse af markedet for engangsprodukter til personlig hygiejne såsom hygiejnebind og bleer, sammen med den vedvarende udvikling af papirindustrien, fortsætter efterspørgslen efter fnugmasse med at vokse.
I mellemtiden har fremskridt inden for teknologi og innovation ført til øget produktionskapacitet, hvilket øger konkurrenceevnen for fnugmasse på markedet.
Men antallet af virksomheder, der producerer fnugmasse, er også stigende. Stillet over for intens markedskonkurrence og konstant skiftende markedskrav er producenter af fnugmasse nødt til at innovere og opgradere løbende for at forbedre produktkvaliteten og serviceniveauet for at vinde flere markedsandele.

Forbedring af konkurrenceevnen

Virksomheder skal øge investeringerne i forskning og udvikling for at forbedre produktkvaliteten og reducere omkostningerne gennem teknologisk innovation og opgraderinger. Virksomheder skal også være opmærksomme på ændringer i markedets efterspørgsel og justere produktstruktur og produktionsstrategier omgående for at imødekomme kundernes forskellige behov.

Miljøspørgsmål

Miljøproblemer er uundgåelige i produktionsprocessen af ​​papirmasse, og forurenende stoffer som spildevand og emissioner vil have en vis indvirkning på miljøet. Papirmasseproduktionsvirksomheder er nødt til at træffe proaktive miljøforanstaltninger, såsom at bygge spildevandsbehandlingsanlæg og indføre lavemissionsproduktionsprocesser for at reducere miljøforureningen. Ved at fremme begrebet cirkulær økonomi kan papirmasseproduktionsvirksomheder opnå effektiv udnyttelse af ressourcer og reduktion af affald og derved fremme en bæredygtig udvikling af industrien.

Ofte stillede spørgsmål om fnugmasse

Hvilke tekniske vanskeligheder er der i produktionsprocessen af fnugmasse?

1.Vanskeligheder ved råvarehåndtering

 • Fiberlængde og styrkekontrol: Længden og styrken af ​​rå fiber påvirker direkte ydeevnen af ​​fnugmasse. For at opnå den ideelle fiberlængde og -styrke skal råmaterialerne behandles omhyggeligt, herunder sigtning, knusning og andre trin. Men hvordan man præcist kontrollerer disse processer for at sikre stabiliteten af ​​fiberkvaliteten er et teknisk problem.
 • Urenhedsfjernelse: Råvarerne kan indeholde urenheder som bark, sand og grus, hvilket vil påvirke kvaliteten og produktionseffektiviteten af ​​fnugmasse. Derfor er effektive teknikker til fjernelse af urenheder, såsom brug af effektivt screeningsudstyr eller kemiske behandlinger, nødvendige for at sikre renheden af ​​råmaterialer.

2. Vanskeligheder i pulpprocessen

 • Fiberdispergering og forfining: Under pulpdannelsesprocessen er det et centralt teknisk problem, hvordan man fuldstændigt dispergerer og forfiner fibrene til passende størrelser. Graden af ​​spredning og forfining af fibre påvirker direkte vandabsorptionen og blødheden af ​​fnugmasse. Til dette formål skal gylleprocessen optimeres, herunder justering af type og mængde af gyllemiddel, styring af gylletemperatur og -tid mv.
 • Gyllestabilitet: Under pulpdannelsesprocessen er det også et teknisk problem, der skal løses, hvordan man opretholder gyllens stabilitet og forhindrer fiberagglomerering og sedimentering. Stabiliteten af ​​gylle påvirker direkte produktionseffektiviteten og produktkvaliteten af ​​fnugmasse.

3. Kvalitetskontrolproblemer

 • Ydeevnekonsistens: På grund af udsving i råmaterialer, processer og udstyr kan ydeevnen af ​​fnugmasse være inkonsistent. For at sikre stabiliteten af ​​produktkvaliteten skal der etableres et strengt kvalitetskontrolsystem, og produktionsprocessen kan overvåges og justeres i realtid.
 • Testmetoder og -standarder: Ydeevnetestning af fnugmasse involverer flere indikatorer, såsom vandabsorption, blødhed osv. Hvordan man nøjagtigt og hurtigt opdager disse indikatorer og etablerer ensartede kvalitetsvurderingsstandarder er et teknisk problem i kvalitetskontrol.

4.Miljøbeskyttelsesproblemer

 • Spildevandsbehandling: Spildevandet, der genereres under produktionen af ​​fnugmasse, indeholder høje kemiske komponenter og biologiske forurenende stoffer, hvilket gør det vanskeligt at behandle. For at opnå spildevandsudledningsstandarder er det nødvendigt at vedtage højeffektive spildevandsbehandlingsteknologier, såsom biologisk rensning, kemisk udfældning osv.
 • Spildgasbehandling: Spildgas, der genereres under produktionsprocessen, kan indeholde skadelige gasser og partikler, der udgør en trussel mod miljøet og menneskers sundhed. Derfor skal der træffes effektive spildgaskontrolforanstaltninger, såsom installation af udstyr til fjernelse af støv og brug af lavemissionsteknologier.

Råmateriale

De råmaterialer, der kræves til produktion af fnugmasse, er hovedsageligt træmassefibre, sædvanligvis fra nåletræ, såsom fyrretræ, gran osv. Fibrene i disse træer er lange og stærke, hvilket gør dem ideelle til fremstilling af højkvalitets fnugmasse. Ud over nåletræ kan der nogle gange bruges hårdt træ eller halmmasse som råmateriale, men ydeevnen kan være lidt ringere end nåletræ.

køb

Kvaliteten af ​​råmaterialer, herunder fiberlængde, styrke, urenhedsindhold osv., påvirker direkte ydeevnen af ​​fnugmasse.
Pris- og leveringsstabilitet af råvarer er relateret til produktionsomkostninger og kontinuitet i produktionen. Virksomheder kan etablere langsigtede samarbejdsrelationer med flere leverandører for at sikre en stabil forsyning af råvarer.

styre

Virksomheder skal etablere komplet lager for råvarer. Råvarelagre bør have god ventilation, fugt- og brandsikre forhold for at sikre en stabil kvalitet af råvarer.
Virksomheder skal etablere et komplet logistiksystem, løbende optimere transportruter og -metoder, reducere transportomkostninger og -tid og sikre, at råvarer leveres til produktionslinjen rettidigt.
Virksomheder er nødt til at udføre regelmæssig test og evaluering af råvarer for hurtigt at opdage og håndtere mulige kvalitetsproblemer.
Virksomheder skal overveje miljøfaktorer, prioritere miljøcertificerede produkter under indkøbsprocessen og vedtage energibesparende og emissionsreducerende foranstaltninger under produktionsprocessen.

 1. Flishugger: Bruges til at flise træstammer til flis for at lette efterfølgende tilberedning.
 2. Rådnetank: Bruger kemisk fordøjelse til at adskille fibrene fra træflisen.
 3. Blegetårn: bruges til at fjerne pigmenter og urenheder i fibre og forbedre hvidheden af ​​fnugmasse.
 4. Raffineringsmaskine: forbedre formen og kvaliteten af ​​fiber yderligere gennem mekanisk handling.
 5. Tørretumbler: Tør den raffinerede fiber til den passende fugtighed til efterfølgende behandling og brug.

Råvarekvalitetskontrol

Streng screening af råvareleverandører for at sikre, at de har passende kvalifikationer og troværdighed.
De indkøbte råvarer inspiceres strengt, herunder fiberlængde, styrke, urenhedsindhold og andre indikatorer, for at sikre, at de opfylder produktionskravene.
Etabler kvalitetsfiler for råmaterialer for at registrere kilden, inspektionsresultater og andre oplysninger for hvert parti af råvarer til sporbarhed og styring.

Overvågning af produktionsprocesser

Udvikle detaljerede produktionsprocesser og driftsspecifikationer for at sikre, at medarbejderne arbejder i overensstemmelse med standarder.
Vedligehold og inspicér produktionsudstyr regelmæssigt for at sikre, at udstyret er i god stand og undgå produktkvalitetsproblemer forårsaget af udstyrsfejl.
Realtidsovervågning og justering af nøgleparametre under produktionsprocessen, såsom tilberedningstemperatur, blegemiddeldosering osv., for at sikre stabil produktkvalitet.

Produktkontrol og evaluering

Etablere en særlig inspektionsafdeling, der skal være ansvarlig for inspektion og evaluering af produktkvalitet.
I overensstemmelse med relevante standarder og forskrifter udtages og inspiceres den producerede fnugmasse, herunder udseende, tørretid, viskositet, vandbestandighed og andre indikatorer.
Udfør statistik og analyse af testresultater for at opdage og løse potentielle kvalitetsproblemer rettidigt.

Kvalitetsfeedback og forbedring

Etabler en kvalitetsfeedbackmekanisme til at indsamle kundefeedback om produkter og processer og forbedre dem rettidigt.
Organiser regelmæssigt kvalitetsanalysemøder for at opsummere erfaringer og erfaringer fra produktionsprocessen, foreslå forbedringstiltag og løbende forbedre produktkvaliteten.

Træning og bevidstgørelse

Styrk kvalitetsbevidsthedstræning for medarbejdere, så de fuldt ud kan forstå vigtigheden af ​​kvalitet for virksomhedens overlevelse og udvikling.
Forbedre medarbejdernes faglige færdighedsniveau, så de kan være dygtige til produktionsprocesser og driftsfærdigheder, og reducere kvalitetsproblemer forårsaget af menneskelige faktorer.

Med hensyn til miljøbeskyttelse vil produktionsprocessen af ​​fnugmasse producere spildevand, affaldsgas og andre forurenende stoffer. For at reducere den negative påvirkning af miljøet er produktionsvirksomheder nødt til at anvende avancerede miljøbeskyttelsesteknologier og -udstyr, såsom spildevandsbehandlingssystemer, udstødningsgasrensningsanordninger osv., for at sikre, at det udledte spildevand og udstødningsgas opfylder relevant miljøbeskyttelse standarder. Derudover bør produktionsvirksomheder også styrke klassificering, indsamling og behandling af affald for at maksimere ressourceudnyttelsen og minimere affaldsudledningen.
Med hensyn til sikkerhed involverer produktionen af ​​fnugmasse farlige faktorer såsom høj temperatur, højt tryk, brændbarhed og eksplosion. Derfor skal produktionsvirksomheder nøje overholde produktionssikkerhedsforskrifter og formulere detaljerede sikkerhedsdriftsprocedurer og beredskabsplaner. Samtidig skal produktionsvirksomheder også styrke sikkerhedstræning og uddannelse af medarbejderne, forbedre deres sikkerhedsbevidsthed og operationelle kompetencer og sikre sikkerheden i produktionsprocessen.

Det primære energiforbrug, der er involveret i produktionen af ​​fnugmasse, omfatter elektricitet, varme og anden energi, der forbruges i nogle kemiske behandlinger.
Elektrisk energi bruges hovedsageligt til at drive forskelligt mekanisk udstyr på produktionslinjen, såsom knusere, rådnetanke, tørretumblere osv.
Termisk energi bruges hovedsageligt i madlavnings- og tørreprocesser, som kræver en stor mængde damp eller varm luft.

For at reducere energiforbruget og opnå energibesparelse og emissionsreduktion kan virksomheder, der producerer fnugmasse, træffe følgende foranstaltninger:

 1. Optimer produktionsprocessen: Reducer unødvendigt energiforbrug ved at forbedre produktionsprocessen. For eksempel optimere tilberednings- og tørreprocessen og forbedre effektiviteten af ​​varmeenergiudnyttelsen.
 2. Brug højeffektivt og energibesparende udstyr: Vælg mekanisk udstyr og elektrisk udstyr med højt effektivitetsforhold for at reducere energiforbruget pr. enhedsprodukt.
 3. Spildvarmegenvinding: Brug den spildvarme, der genereres under produktionsprocessen, til energigenvinding for at reducere forbruget af nye varmekilder.
 4. Energiledelse: Etablere et komplet energiledelsessystem for at opnå optimal udnyttelse af energi gennem realtidsovervågning og justering af energiforbrug under produktionsprocessen.
 5. Forskning og udvikling af nye teknologier: Styrk forsknings- og udviklingsindsatsen, udforsk nye produktionsprocesser og energibesparende teknologier og reducer energiforbruget i produktionsprocessen.
 6. Grøn supply chain management: optimer indkøb og transport af råvarer, vælg leverandører med lavt energiforbrug og lav emission, og reducer energiforbruget i hele forsyningskæden.

Udfordringer i produktionsprocessen for fnugmasse kommer hovedsageligt fra stabiliteten af ​​råvareforsyningen, prisudsving, kompleksiteten af ​​transport og logistik og leverandørkvalitetsstyring.

Supply chain management udfordringer

 • Stabilitet af råmaterialeforsyning: Hovedråmaterialet i fnugmasse er træmassefibre. Dens forsyning er påvirket af forskellige faktorer såsom skovressourcefordeling, høstpolitikker, sæsonbestemte ændringer osv., som kan føre til ustabil forsyning.
 • Prisudsving: Markedspriserne på råvarer svinger meget, hvilket har direkte indflydelse på produktionsomkostninger og fortjeneste. Virksomheder skal være meget opmærksomme på markedsdynamikken for at styre prisrisici.
 • Transport og logistik: Transporten af ​​råvarer og produkter involverer flere led, herunder valg af transportmåde, kontrol af transportomkostninger, transporttidsgaranti osv., hvilket stiller højere krav til effektiviteten og nøjagtigheden af ​​logistikstyring.
 • Leverandørkvalitetsstyring: At sikre, at leverandører leverer råvarer af høj kvalitet, er en vigtig del af supply chain management. Leverandørkvalitetsstyring påvirker direkte kvaliteten og ydeevnen af ​​det endelige produkt.

Strategier for at sikre fortsat stabilitet og pålidelighed i produktionen

 • Diversificeret leverandørstrategi: Etabler samarbejdsrelationer med flere leverandører for at sikre mangfoldigheden i råvareforsyningen og reducere risiciene for en enkelt leverandør.
 • Langsigtet samarbejde og kontraktindlåsning: Etabler langsigtede og stabile samarbejdsrelationer med kerneleverandører, lås pris og udbud ved at underskrive kontrakter, og reducer virkningen af ​​markedsudsving.
 • Optimer logistikstyring: Brug avancerede logistikstyringsteknologier og -metoder til at forbedre transporteffektiviteten, reducere transportomkostningerne og sikre rettidig levering af råmaterialer og produkter.
 • Streng kvalitetsstyring: Udfør regelmæssige evalueringer og kvalitetsaudits på leverandører for at sikre, at kvaliteten af ​​råvarer lever op til produktionskravene. Samtidig styrker vi kvalitetskontrollen i produktionsprocessen for at sikre produktstabilitet og pålidelighed.
 • Lagerstyring: Gennem rimelige lagerstyringsstrategier afbalanceres forholdet mellem lageromkostninger og forsyningsstabilitet for at sikre kontinuiteten og stabiliteten i produktionsprocessen.
 • Informationsteknologiapplikation: Brug informationssystemer til forsyningskædestyring til at realisere informationsdeling og samarbejde i alle aspekter af forsyningskæden og forbedre forsyningskædens gennemsigtighed og responshastighed.

spørgsmål om markedsefterspørgsel

Markedets efterspørgsel er et vigtigt aspekt, som virksomheder, der producerer fnugmasse, skal være opmærksomme på. Med den hurtige udvikling af personlige hygiejneprodukter, medicinske forsyninger og andre industrier, fortsætter efterspørgslen efter fnugmasse med at stige. Men volatiliteten og usikkerheden i markedsefterspørgslen bringer også virksomhederne store udfordringer. For at klare dette problem skal virksomheder udføre dybdegående markedsundersøgelser for at forstå forbrugernes efterspørgsel, branchetendenser, erstatninger og anden information. Gennem markedssegmentering og målmarkedspositionering kan virksomheder mere præcist forstå markedets efterspørgsel og formulere målrettede produktudviklings- og marketingstrategier.

konkurrencespørgsmål

Med den hurtige udvikling af logistikindustrien er konkurrencen i fnugmasseproduktionsindustrien ikke længere begrænset til et enkelt land eller region. De vigtigste konkurrenter omfatter store virksomheder og små og mellemstore virksomheder rundt om i verden. Disse virksomheder kan have forskellige teknologier, ressourcer og markedskanaler, hvilket udgør en trussel mod virksomhedens overlevelse og udvikling. For at reagere på konkurrencepresset skal virksomheder være meget opmærksomme på konkurrenternes dynamik, analysere deres styrker og svagheder og formulere tilsvarende konkurrencestrategier. Samtidig skal virksomheder også styrke deres kernekonkurrenceevne, herunder at forbedre produktkvaliteten, reducere omkostningerne og udvide salgskanalerne, for at fastholde deres førende position i konkurrencen.

Markedsanalyse og strategisk planlægning

 1. Markedsanalyse
  Markedsanalyse er grundlaget for strategisk planlægning. Virksomheder skal foretage en omfattende analyse af markedet, herunder markedsstørrelse, vækstpotentiale, forbrugerstruktur, konkurrencelandskab osv. Ved at indsamle og analysere relevant data og information kan virksomheder forstå den overordnede status og udviklingstendenser på markedet og levere stærke støtte til at formulere strategier.
 2. Strategisk planlægning
  Baseret på resultaterne af markedsanalyser skal virksomheder formulere klare strategiske planer. Strategisk planlægning bør omfatte virksomhedens udviklingsmål, markedspositionering, produktstrategi, marketingstrategi og andre aspekter. Virksomheder skal formulere praktiske strategiske planer baseret på deres egne ressourcer og evner og løbende justere og optimere under implementeringsprocessen. Samtidig skal virksomheder også etablere effektive udførelses- og overvågningsmekanismer for at sikre en smidig implementering af strategisk planlægning og opnåelse af forventede mål.

Fortæl os det. Vi lytter.

 

Hvis du ønsker at vide mere om råmaterialerne til babybleer, voksne bleer, bind, vådservietter og andre hygiejneprodukter, kan du kontakte os gennem formularen til højre eller sende en e-mail direkte til: jessica@juhuachuang.com. Hvis du har brug for det, tilbyder vi Gratis prøver.