Hvad er en superabsorberende polymer (SAP)?

Super Absorbent Polymers (SAP), også kendt som vandabsorberende materialer med høj molekylvægt, er en ny type funktionel polymer med fremragende vandabsorberende egenskaber. De har evnen til at absorbere og tilbageholde betydelige mængder væsker, typisk i stand til at absorberer mange gange deres egen vægt i vand, primært sammensat af en unik polymer, der er et resultat af copolymerisation af ethylenalkohol og akrylsyre.

Before absorbing water
Japan Super Absorbent Polymer
After absorbing water

Hvordan virker en superabsorberende polymer, og hvordan absorberer og tilbageholder den en betydelig mængde væske?

Adsorption af vandmolekyler : Superabsorberende polymerer har adskillige hydrofile (vandtiltrækkende) funktionelle grupper på deres overflade, som kan tiltrække vandmolekyler. Disse hydrofile funktionelle grupper indeholder ofte polære atomer såsom oxygen, hydrogen, fx hydroxyl (-OH) og carbonyl (-CO-) grupper.

Diffusion af vandmolekyler : Når vandmolekyler er adsorberet på polymerens overflade, begynder de at diffundere i polymeren. Dette skyldes, at superabsorberende polymerer har et netværk af porer og kanaler indeni dem, hvilket tillader vandmolekyler at trænge ind.

Indfangning af vandmolekyler : Inde i polymeren fanges vandmolekyler af polymerens molekylære struktur Disse molekylære strukturer tillader vandmolekyler at optage rum i dem og indgå i kemiske interaktioner såsom hydrogenbinding.

Mængde af vandmolekyler : Superabsorberende polymerer kan rumme et betydeligt større antal vandmolekyler end deres egen masse. Dette skyldes, at vandmolekyler fanges i polymeren gennem både fysisk adsorption og kemisk adsorption, snarere end at være begrænset til overfladeadsorption.

Væsketilbageholdelse : Når vandmolekyler er absorberet, tilbageholdes de stabilt i polymeren. Dette forhindrer væske i at flyde tilbage eller lække, hvilket gør det muligt for polymeren at bevare sin absorptionskapacitet i en længere periode.

Form og stabilitet : Superabsorberende polymerer bevarer typisk deres form og stabilitet, selv efter at de har absorberet betydelige mængder væske, hvilket gør dem modstandsdygtige over for deformation eller tab af struktur.

Hvilke materialer er superabsorberende polymerer typisk lavet af?

Superabsorberende polymerer (SAP) er typisk sammensat af forskellige polymermaterialer med vandabsorberende egenskaber i deres kemiske strukturer.

①Akrylsyrepolymerer
Polymerer baseret på akrylsyre eller dens derivater er de mest almindelige grundlæggende komponenter i superabsorberende polymerer. Disse polymerer omfatter polyacrylsyre og dens natriumsalt, kendt som natriumpolyacrylat. De indeholder et betydeligt antal sure funktionelle grupper, der gør dem i stand til at tiltrække og fanger vandmolekyler.

②Methacrylsyrepolymerer
I lighed med akrylsyrepolymerer kan methacrylsyre eller dens salte også bruges til fremstilling af superabsorberende polymerer.De udviser vandabsorberende egenskaber svarende til akrylsyrepolymerer.

③Andre funktionelle monomerer
Bortset fra akrylsyre og methacrylsyre kan fremstillingen af ​​superabsorberende polymerer involvere andre funktionelle monomerer såsom akrylamid og dets derivater for at justere vandabsorptionshastigheden og ydeevnen.

④Tværbindingsmidler
Tværbindingsmidler tilsættes ofte for at fiksere polymerstrukturen og forbedre dens vandholdende kapacitet Disse forbindelser skaber tværbindinger mellem polymerkæder og danner en porøs struktur til at rumme vandmolekyler.

⑤Modificerende midler og tilsætningsstoffer
Andre forbindelser som stabilisatorer, skumdannende midler og overfladeaktive stoffer kan tilsættes for at justere ydeevnen af ​​superabsorberende polymerer.

⑥Natriumioner
Akrylsyrebaserede polymerer præsenteres ofte i form af natriumsalte, såsom natriumpolyacrylat, for at forbedre deres vandopløselighed og flydende.

Hvad er rollen for superabsorberende polymerer i personlig hygiejne og medicinske produkter?

Superabsorberende polymer (SAP) spiller en væsentlig rolle i personlig hygiejne og medicinske produkter, primært for at forbedre produktets absorberende egenskaber og opretholde tørhed.

Babybleer
Superabsorberende polymerer er en kernekomponent i bleer, der bruges til at absorbere og fastlåse urin for at holde en babys hud tør.

Voksenbleer
Superabsorberende polymerer spiller en rolle i voksenbleer og hjælper med at absorbere og fastlåse urin, hvilket giver beskyttende egenskaber til voksenbleer.

Hygiejnebind
Superabsorberende polymerer bruges i det absorberende lag af hygiejnebind til at håndtere menstruationsudflåd hos kvinder, mens de holder dem tørre og behagelige.

Tissuepapir
I nogle tissuepapirprodukter kan superabsorberende polymerer bruges til at forbedre den vandabsorberende ydeevne og forbedre vådstyrken, såsom vådservietter.

Kæledyrsbleer
Superabsorberende polymerer tilbyder også fremragende absorberende egenskaber i kæledyrsbleer, der fungerer som et afgørende råmateriale i den absorberende kerne af kæledyrsbleer.

Medicinske puder
Medicinske puder bruges typisk til at absorbere kropsvæsker genereret under kirurgiske procedurer, herunder blod, urin og ekskretioner, for at opretholde tørhed og renhed i det kirurgiske område.

Kirurgiske gardiner
Superabsorberende polymerer bruges i kirurgiske gardiner til at absorbere kropsvæsker produceret under kirurgiske procedurer, og opretholde tørhed og renhed i det kirurgiske område.

Sårforbindinger
I nogle sårforbindinger bruges superabsorberende polymerer til at absorbere og fastlåse såreksudater, hvilket hjælper med sårheling.

Tandsvampe
Superabsorberende polymerer kan bruges til at absorbere spyt og blod produceret under orale operationer.

Jordforbedringsmidler
Superabsorberende polymerer kan tilsættes til jorden for at forbedre dens vandretentionskapacitet, hvilket fremmer plantevækst, især i tørre områder.

Plantevandsbeholdere
I landbrug og gartneri bruges superabsorberende polymerer til at skabe plantevandsbeholdere, hvilket reducerer vandingsfrekvensen og sparer vandressourcer.

Hvor hurtig er absorptionsraten for SAP?

Typisk kan det nå mætning inden for 2 til 3 minutter . Den nøjagtige absorptionshastighed kan dog variere afhængigt af ovennævnte faktorer. Derfor er det i specifikke applikationer ofte nødvendigt at teste SAP for at bestemme dets absorptionshastighed.

The Speed Of Water Absorption Of SAP

Hvor effektiv er SAP til at absorbere urin til baby- og voksenbleer?

Superabsorberende polymerer kan effektivt absorbere og fastlåse fugt, og typisk kan de absorbere og fastholde flere tiere til flere hundrede gange deres vægt i vand.Når de bruges i den absorberende kerne af baby- og voksenbleer, kan deres absorberende kapacitet påvirkes af faktorer såsom type, kvalitet, kvantitet og distribution.

Babybleer indeholder typisk en vis mængde superabsorberende polymerer til at håndtere en babys urin En standard babyble kan absorbere og tilbageholde cirka 500 milliliter til 1 liter væske. Det betyder, at babybleer generelt kan opfylde en babys urinudledningsbehov i flere timer.

Voksenbleer kræver typisk en større absorptionskapacitet sammenlignet med babybleer, fordi voksne producerer større mængder urin. Voksenbleer indeholder ofte mere superabsorberende polymerer, der kan absorbere og tilbageholde en større mængde urin. Den specifikke absorptionskapacitet kan variere afhængigt af mærke og model af bleen.

Prisen på SAP.

I øjeblikket varierer prisen på superabsorberende polymerer generelt mellem 1,85 USD pr. kilogram til 3,60 USD pr . markedsefterspørgsel.

Hvis du ønsker at få de seneste oplysninger om engrospriser for SAP, bedes du kontakte vores kundeservice. Vi sender dig straks de mest opdaterede tilbud til din e-mail.

Hvad er miljøpåvirkningen af SAP, og er de biologisk nedbrydelige?

Ikke let biologisk nedbrydeligt
SAP er typisk syntetiske højpolymermaterialer med en struktur, der ikke er let bionedbrydelig. Det betyder, at de nedbrydes langsomt i det naturlige miljø og kan forblive på lossepladser i en længere periode.

  1. Jord- og vandforurening: Forkert bortskaffelse af superabsorberende polymerer i jord eller vand kan føre til miljøproblemer. Overdreven superabsorberende polymerer kan absorbere betydelige mængder vand, hvilket fører til udtørring af jorden, hvilket kan påvirke plantevæksten. Derudover, hvis de trænger ind i vandområder, kan de kan forårsage vandforurening.
  2. Lossepladser: Superabsorberende polymerer bortskaffes typisk som affald på lossepladser. På lossepladser kan de optage en betydelig mængde plads og nedbrydes ikke, hvilket øger lossepladsens volumen.
  3. Biologisk nedbrydelige produkter: Nogle producenter har udviklet bionedbrydelige superabsorberende polymerprodukter, der nemmere nedbrydes i det naturlige miljø Disse bionedbrydelige SAP’er bruger typisk bionedbrydelige polymerer eller inkorporerer bionedbrydningsadditiver for at reducere deres negative indvirkning på miljøet.
  4. Miljøbevidsthed: Øget miljøbevidsthed har fået nogle producenter og forbrugere til at anvende mere ansvarlige bortskaffelsesmetoder, såsom korrekt genbrug eller behandling af kasserede superabsorberende polymerprodukter.

Hvordan genanvendes eller bortskaffes kasseret SAP korrekt?

Korrekt genbrug eller bortskaffelse af kasserede superabsorberende polymerer (SAP) kan hjælpe med at reducere deres negative miljøpåvirkning. Her er nogle metoder til håndtering af SAP-affald:

  1. Lossepladser: Hvis der ikke findes andre mulige bortskaffelsesmetoder, kan kasserede SAP’er bortskaffes på lossepladser.Dette kan dog øge lossepladsens volumen, så der bør tilstræbes at minimere brugen af ​​SAP’er for at reducere belastningen på lossepladser.
  2. Genbrug: Nogle regioner kan tilbyde SAP’s genbrugstjenester. Genbrugte SAP’er kan bruges til fremstilling af SAP-produkter, såsom hygiejnebind, bleer osv. Producenter og forbrugere bør aktivt opsøge disse genbrugskanaler og deponere deres kasserede SAP’er korrekt.
  3. Bionedbrydelige produkter: Overvej at købe bionedbrydelige superabsorberende polymerprodukter Disse produkter nedbrydes lettere i det naturlige miljø, hvilket reducerer presset på lossepladser.
  4. Forbrænding: Nogle områder kan sende kasserede SAP’er til affaldsforbrændingsanlæg, hvor SAP’er kan afbrændes i et kontrolleret miljø, men forbrænding kan også producere emissioner og askerester, så dette bør betragtes som en sidste udvej til bortskaffelse.
  5. Uddannelse og bevidsthed: Øg bevidstheden om miljøspørgsmål og tilskynd folk til korrekt at håndtere og genbruge kasserede SAP’er Forbrugere og producenter kan aktivt deltage i miljøfortalervirksomhed for at fremme bæredygtighed og miljøbevidsthed.

Den bedst egnede SAP-bortskaffelsesmetode bør bestemmes baseret på lokale affaldshåndteringsforskrifter og -faciliteter. Forskellige regioner og lande kan have forskellige regler og bortskaffelsesmetoder. I betragtning af miljøpåvirkning og bæredygtighedsprincipper er det afgørende at vælge den mest passende bortskaffelsesmetode.

Fortæl os det. Vi lytter.

 

Hvis du vil vide mere om råvarerne til babybleer , voksenbleer , hygiejnebind , vådservietter og andre hygiejniske produkter, så kan du kontakte os gennem formularen til højre, eller sende en mail direkte til: jessica@juhuachuang.com Hvis du har brug for det, er vi gratis prøver tilgængelige.